De Kaat Vink & Partners aanpak

Ervaren professionals, onafhankelijk en betrouwbaar

Uiteraard verwacht u dat een gedegen calamiteitenonderzoek wordt verricht door ervaren professionals. Onafhankelijk. Betrouwbaar.

Waarschijnlijk heeft u daarnaast ervaren dat het ook belangrijk is om steun en begeleiding te bieden aan degenen die betrokken zijn bij de calamiteit: patiënt/cliënt en diens familie, én de betrokken zorgverlener(s). De schade die ontstaat wanneer er te weinig oog is voor de betrokkenen, opgeteld bij de schade die de calamiteit reeds heeft veroorzaakt, kan leiden tot een neerwaartse spiraal. Een spiraal waarin onzekerheid, boosheid, angst, uitval en klachtenprocedures over elkaar heen buitelen. Vreselijk voor hen die het betreft – een potentieel grote kostenpost voor de organisatie. Door al in het stadium van het calamiteitenonderzoek peer support te bieden aan de betrokken zorgverleners en de patiënt/cliënt en diens familie te ondersteunen, blijft deze schade beperkt. Vaak kan de schade zelfs voorkomen worden.

Implementatie verbeteradviezen

U wilt een calamiteitenonderzoek dat leidt tot verbeteradviezen. Die moeten leiden tot verbetermaatregelen. Wat weer moet leiden tot significante verbetering van de kwaliteit van zorg. In de praktijk heeft u wellicht ervaren dat het implementeren van de juiste verbeteringen, en deze vervolgens borgen en evalueren, veel lastiger is dan op het eerste gezicht lijkt. In het netwerk van Kaat Vink & Partners is de nodige kennis van zaken aanwezig om hierbij behulpzaam te zijn na het calamiteitenonderzoek.

Huisstijlvorm transparant

Werkelijke kwaliteitsverbetering

Bij uw keuze voor samenwerking met Kaat Vink & Partners komt u tot werkelijke kwaliteitsverbetering, betrokken zorgverleners die weer vooruit kunnen en tot aanvaarding van de situatie door de patiënt en/of diens familie.

De verschillende vormen van ondersteuning bestaan uit:

Wat betekent dat dan in de praktijk?

Hier vindt u een voorbeeld van een calamiteitenonderzoek op de spoedeisende hulp van een ziekenhuis.

Neem contact op