Training

Maatwerktraining Calamiteitenonderzoek

In deze uitgebreide maatwerktraining voor calamiteitenonderzoekers leer je onafhankelijk en grondig incidenten en calamiteiten te onderzoeken en analyseren.

Training Calamiteitenonderzoeker

In deze complete training tot calamiteiten- c.q. incidentenonderzoeker leer je hoe je onafhankelijk en zorgvuldig incidenten en calamiteiten onderzoekt en analyseert.

Training BFA: Barrier Failure Analysis

In de maatwerktraining Barrier Failure Analyse leer je barrières te analyseren op zowel operationeel als structureel en organisatorisch niveau.

Training samenwerking regiearts – tragist

Werken op een triagecentrum is teamwork en zowel de regiearts als de triagist moet hiervan doordrongen zijn.

Neem contact op