Training BFA: Barrier Failure Analysis

Barrier Failure Analysis is een steeds meer gebruikte analysemethode die is gebaseerd op Tripod Beta. Omdat BFA is gebaseerd op barrière-denken vormt het een diepgaandere methode dan PRISMA of SIRE om onderliggende oorzaken van een incident of calamiteit te identificeren. Er wordt in brede zin geanalyseerd hoe een incident heeft kunnen plaatsvinden, waarbij organisatorische, contextuele en persoonlijke factoren in samenhang worden bekeken. In de analyse wordt tevens de aaneenschakeling van ongewenste gebeurtenissen die voorafgingen aan een incident in beeld gebracht.

De training

In de maatwerktraining Barrier Failure Analyse leer je barrières te analyseren op zowel operationeel als structureel en organisatorisch niveau. In de training wordt gebruik gemaakt van door de deelnemers zelf aangedragen casuïstiek vanuit de praktijk. Er wordt intensief en in de dagelijkse praktijk geoefend: het leerrendement is daarmee vele malen groter dan wanneer enkel de theoretische kaders worden behandeld.

Resultaat

Na het volgen van de training ben je in staat om:

 • te bepalen wanneer de Barrier Failure Analysis van meerwaarde is t.o.v. PRISMA of SIRE
 • de kritieke gebeurtenissen leidend tot het incident te kwalificeren
 • de falende barrières tussen de kritieke gebeurtenissen op organisatorisch, contextueel en persoonlijk niveau te identificeren
Huisstijlvorm transparant

Training BFA: Barrier Failure Analysis

Kostenindicatie

Alle trainingen van Kaat Vink & Partners zijn maatwerk, dat wil zeggen: op de praktijk van de deelnemers toegespitst. We houden voorafgaand aan trainingsdag 1 daarom een telefonische intake met iedere deelnemer. Op deze manier kunnen wij een optimaal leerrendement garanderen. Voor het op maat maken van de training berekenen wij geen extra kosten.

De prijs voor deze training bedraagt € 1150,- excl. BTW

DUUR VAN DE TRAINING EN DATA 2024
De duur van de training BFA is twee dagen, verdeeld over 3 weken.

   • Midden van het land: 16 april en 3 mei VOL
   • Noorden van het land: 21 mei en 7 juni VOL
   • Zuiden van het land: 10 juni en 1 juli

Meer informatie

Indien u meer informatie wenst kunt u geheel vrijblijvend contact opnemen met Kaat Vink via kaat@kaatvink-partners.nl of via 06 5321 8483. Deze training op maat toegesneden voor uw organisatie? Dat kan! Klik hier voor meer informatie.

  Direct Inschrijven  Neem contact op