Steun voor de patiënt/cliënt en diens familie

Steun bij calamiteitenonderzoek

Zoals Kaat Vink & Partners maatwerk levert voor uw organisatie en voor de betrokkenen willen wij dat evenzeer doen voor de patiënt/cliënt en diens familie of nabestaanden. Want de calamiteit heeft ook op hen grote impact.

De laatste jaren is het besef gegroeid dat het bezien van de gebeurtenissen vanuit het patiënt perspectief net zo waardevol is als vanuit zorgverleners perspectief. Daarnaast juichen de meeste patiënten/cliënten en/of hun familie calamiteitenonderzoek toe – en willen ze ook op de hoogte gehouden worden van de voorgang van dat onderzoek. De ervaring leert dat dit, mits goed aangepakt, de patiënt of diens familie kan helpen het vertrouwen in de zorg te herstellen.

Disclosure Coach

Kaat Vink & Partners heeft ervaren ‘disclosure coaches’ in haar netwerk: professionals die het contact met patiënt/cliënt onderhouden, de voortgang in het onderzoek melden, antwoord kunnen geven op de vragen over de calamiteitenprocedure, behulpzaam zijn bij het bespreken van de rapportage, et cetera. En die tegelijkertijd oog hebben voor de kaders waarbinnen dit dient te gebeuren, zodat met zowel betrokken zorgverleners als betrokken zorgvragers integer wordt omgegaan.

Op deze manier leidt een calamiteit tot een positief resultaat voor uw organisatie en uw patiënt/cliënt en diens familie.

 

Huisstijlvorm transparant
Neem contact op