Columns

Onafhankelijke calamiteitenonderzoek

Onafhankelijk onderzoek dat het niveau van de individuele zorgverlener overstijgt

Rapport met verbetermogelijkheden

Rapport met verbeteradviezen

Nazorg voor de patiënt

Nazorg voor patiënt/cliënt en/of zorgverlener

Implementatie Verbetermaatregelen

Het rapport van een calamiteitenonderzoek bevat aanbevelingen en adviezen ter verbetering.

Het individu binnen de organisatie

Ieders individuele handelen vindt plaats in een organisatie die de context creëert waarin je moet functioneren.

Analyse van een calamiteit of incident

Informatie verzamelen, een analyse uitvoeren, en adviezen ter verbetering formuleren.

Calamiteitenonderzoek overschrijdt vaak grenzen

Iedere organisatie in de keten voert zijn eigen onderzoek uit. Op zich een goede zaak, maar hoe vaak wordt er dan maximaal geleerd van een gebeurtenis?

Neem contact op