Uw partner voor (keten-) calamiteitenonderzoek in de zorg

Gedegen en onafhankelijk calamiteitenonderzoek in de zorg.

Kaat Vink & Partners, voorheen Vink & Meulenberg, is een organisatie gespecialiseerd in calamiteitenonderzoek.

Het doel van calamiteitenonderzoek is: leren en verbeteren. Daarom wilt u onderzoeksresultaten die de kwaliteit van uw zorgverlening ten goede komen.

Naargelang uw vraag biedt Kaat Vink & Partners de volgende diensten:

U bepaalt van welke diensten u gebruik wilt maken. Wij leveren uitsluitend maatwerk, voor welke vorm u ook kiest. Geen ‘one size fits all.’

Onafhankelijke calamiteitenonderzoek

Onafhankelijk onderzoek, dat het niveau van de individuele zorgverlener overstijgt

Rapport met verbetermogelijkheden

Rapport met verbeteradviezen

Nazorg voor de patiënt

Nazorg voor patiënt/cliënt en/of zorgaanbieder

Calamiteitenonderzoek

Calamiteitenonderzoek of vooronderzoek (wanneer nog niet duidelijk is hoe een gebeurtenis gekwalificeerd moet worden) en/of het leveren van een onafhankelijk voorzitter van uw calamiteitencommissie.

Aanpak

Uiteraard verwacht u dat een calamiteitenonderzoek wordt verricht door ervaren professionals.

Missie en Visie

Kaat Vink & Partners gaat voor een onafhankelijke kijk op gebeurtenissen in de zorg.

Maatwerktrainingen

Wat is belangrijk voor gedegen calamiteitenonderzoek? Toegespitste training, ervaring en up to date gehouden kennis.

Uw partner voor (keten-) calamiteitenonderzoek in de zorg
en Peer support

Onafhankelijk maatwerk als oplossing

Soms zijn er meerdere zorgaanbieders bij een calamiteit betrokken, bijvoorbeeld huisartsenpost, ambulancedienst en ziekenhuis. Hoe bepaalt u dan wie de calamiteit moet melden? Wie leidt het onderzoek? Is samenwerking gewenst? Daarnaast is het zo dat de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd stimuleert om zo mogelijk ketenonderzoek te verrichten; wij ondersteunen dat van harte.

Kaat Vink & Partners zoekt samen met u naar de beste aanpak, en zorgt voor contact en afstemming tussen de afzonderlijke partijen.

Wij hebben jarenlange ervaring in diverse takken van de gezondheidszorg en in calamiteitenonderzoek. Gestart als Vink & Meulenberg, en sinds Jan Meulenberg aan zijn welverdiende pensioen is begonnen verder gegaan als Kaat Vink & Partners zetten wij Respect en empathie voor de patiënt en diens familie, alsmede voor de betrokken zorgverleners altijd voorop.

Klik hier voor nadere informatie.

Huisstijlvorm transparant

Voorbeeld keten-calamiteit

Bekijk en download voorbeeld keten-calamiteit

  • Kaat heeft destijds bij mij de PRISMA-training gevolgd. Daarna heb ik met haar samengewerkt voor Dokterswacht Friesland, onder meer bij het verzorgen van training voor de leden van de calamiteitencommissie. Ik kan Kaat Vink & Partners (voorheen Vink & Meulenberg) van harte aanbevelen!

    Ingewiets Hemmes
  • De inzet van een externe partij verhoogt de kans op leren van een calamiteit.

    Jan Klein
  • Kaat Vink en Jan Meulenberg brengen met hun achtergrond veiligheid in het onderzoek naar calamiteiten. Hiermee creëren ze een vruchtbare ondergrond om te leren.

    Gerben Welling
Neem contact op