Missie & Visie

Missie

Kaat Vink & Partners gaat voor een onafhankelijke kijk op calamiteiten in de zorg. Hoe en waarom heeft iets kunnen gebeuren en wat kunnen we er aan doen om dit in de toekomst te voorkomen? In het verlengde daarvan is er ons veel aan gelegen om met de zorginstelling naar verbeterpunten te streven die het niveau van de individuele zorgverlener overstijgen. Verbeteringen op organisatieniveau hebben meer effect dan op het niveau van het individu.

Onafhankelijke calamiteitenonderzoek

Onafhankelijk onderzoek, dat het niveau van de individuele zorgverlener overstijgt

Rapport met verbetermogelijkheden

Rapport met verbeteradviezen

Nazorg voor de patiënt

Nazorg voor patiënt/cliënt en/of zorgaanbieder

zorg aan de praat

Visie

Om onze missie te bereiken wil Kaat Vink & Partners samen met de betrokken hulpverleners in een open, reflectieve, veilige en constructieve omgeving werken aan een nog betere zorg. Waar we zowel kunnen zorgen voor aandacht in het gehele traject voor degene die zorg te kort is gekomen, als voor de zorgverlener die betrokken was bij de betreffende calamiteit.

Neem contact op