De partners

Even voorstellen:

Kaat Vink

Ervaring en opleiding:

 • 12 jaar psychosociaal therapeut geweest
 • 6 jaar trainer communicatietechnieken geweest
 • PRISMA
 • Barrier Failure Analysis
 • Interviewtechnieken
 • Klachtenfunctionaris sinds 2006
 • Calamiteitenonderzoeker in de zorg sinds 2010

Ik ben Kaat Vink, moeder van vier kinderen. Ik ben een dierenvriend en hou van zingen en motorrijden. Aan Noorwegen heb ik mijn hart verpand – dat heeft de mooiste natuur die ik ken. Met soms een uitstapje naar het bedrijfsleven werk ik ruim 35 jaar in de gezondheidszorg. Heel lang als klachtenfunctionaris en de laatste jaren als calamiteitenonderzoeker. Op deze manier lever ik een zinvolle bijdrage aan de kwaliteit van zorg en aan de patiëntveiligheid.

Samen met Jan Meulenberg ben ik destijds het calamiteitenonderzoeksbureau begonnen. Inmiddels zijn we uitgegroeid tot een netwerkbedrijf met meerdere professionals en worden we door zorginstellingen in heel Nederland gevraagd. Niet alleen voor calamiteitenonderzoek, maar ook voor advies, training, klachtenbemiddeling en begeleiding. Ik ben er trots op dat ik met zo veel bevlogen mensen samenwerk en hoop dit nog lang te blijven doen.

Hester de Groot

Ervaring en opleiding:

 • Meester in de Rechten
 • Calamiteitenonderzoeker (BFA, PRISMA)
 • Voormalig advocaat
 • 14 jaar werkzaam geweest bij het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg (Groningen/Zwolle)
 • (Klachten)bemiddeling
 • Systemisch coach

Ik ben Hester de Groot, moeder van 4 dochters. Naast mijn werk reis en lees ik graag om nieuwe inspiratie op te doen. Vanuit mijn carrière als jurist ben ik langzamerhand steeds meer de gezondheidszorg ingerold. Mijn ervaring bij het Tuchtcollege en mijn werk als klachtenbemiddelaar hebben mij laten ervaren hoe belangrijk de manier is waarop een instelling met klachten en calamiteiten omgaat en wat voor impact dit heeft op de betrokkenen. Het is mijn passie een veilige omgeving te creëren, juist bij calamiteitenonderzoek, om op deze manier de zorg en de patiëntveiligheid te verbeteren.

Tessa Ubags

Ervaring en opleiding:

 • Huisarts
 • Regiearts
 • Calamiteitenonderzoeker

Ik ben Tessa Ubags, sinds ongeveer 10 jaar ben ik werkzaam als waarnemend huisarts, zowel in de dagpraktijk als op diverse huisartsenposten. Hier haal ik heel veel voldoening uit, maar heb ik helaas ook mogen ervaren en zien dat het soms anders loopt dan gehoopt.

Sinds enige tijd ben ik, naast mijn werk als huisarts, bezig met calamiteiten- en klachtenonderzoek binnen Kaat Vink & Partners. Door samen met alle betrokkenen, op een voor eenieder veilige manier, het gehele proces te analyseren hoop ik te achterhalen waar en waardoor de knelpunten zijn ontstaan. Dit alles met als doel te lessen hieruit te leren en te ontdekken hoe we herhaling in de toekomst kunnen proberen te voorkomen.

In mijn vrije tijd ben ik samen met mijn zoons met veel plezier bezig met onze twee paarden, of ga ik graag een eind hardlopen.

Esther Libbenga

Esther Libbenga

Ervaring en opleiding:

 • Calamiteitenonderzoeker
 • Adviseur
 • Crisis & Verandermanager
 • Klachtenfunctionaris

Ik ben Esther Libbenga, ik heb veel ervaring opgedaan op zowel persoonlijk vlak als qua werk in onder andere de gezondheidszorg, binnen de publieke sector, en in de (nationale en internationale) commerciële sector. Ik heb mogen bijdragen in het oplossen van uitdagingen en het helpen creëren van dromen.

Zelf krijg ik de meeste energie van breed inzetbaar zijn en mijn competenties te benutten ten bate van een betere samenleving, of beter gezegd kwaliteit van goede zorg.

Mijn kracht ligt in mijn snelle analytische denkvermogen en een brede levenservaring en in het vermogen deze analyse om te zetten naar concrete acties. ‘Samenwerken’ en ;op alle niveaus kunnen communiceren’ past bij mij. Tevens voel ik mij comfortabel in de rol van strategisch en tactisch adviseur om de geleerde lessen te helpen implementeren. Op deze manier kan ik mijn mens-zijn, organisatiekennis en ervaring als jurist en advocaat goed inzetten om zoveel als mogelijk voor alle betrokken partijen tot een verbonden uitkomst te komen.

Werken als calamiteitenonderzoeker en klachtenfunctionaris is voor mij echt een manier om bij te dragen aan kwaliteit van zorg. Crisis- & verandermanagement vind ik leuk omdat het de verschillende competenties en opleidingen die ik genoten heb verbindt, en omdat het echt gaat om verbeteren voor mens en organisatie.

Als het een uitdaging is om iets te starten of op te lossen kan ik de gezamenlijke belangen herkennen en verbinden. Om die reden word ik vaak gevraagd door directies, raden van bestuur, raden van toezicht, managementteams en DGA’s om met hen te sparren over en mee te werken aan het realiseren van hun strategische, tactische en/of operationele doelstellingen.

Willeke Dijkstra

Willeke Dijkstra

Ervaring en opleiding:

 • Calamiteitenonderzoeker
 • Vertrouwenspersoon
 • Mediator
 • Klachtenfunctionaris

Ik ben Willeke Dijkstra, moeder van 3 kinderen en hou er van om mijn vrije tijd door te brengen met mijn gezin, familie en vrienden onder het genot van een lekker hapje & drankje. Verder lees ik graag en kan ik erg genieten van mijn dagelijkse wandeling in de bosrijke omgeving waar ik woon.
Ik werk al ca. 30 jaar in de gezondheidszorg in verschillende branches, waarvan de laatste jaren voornamelijk als zelfstandig klachtenfunctionaris voor verschillende zorgaanbieders en daarnaast als calamiteitenonderzoeker, vertrouwenspersoon en mediator.
In mijn werk als calamiteitenonderzoeker heb ik veel profijt van mijn ervaring als klachtenfunctionaris. Voor beide functies geldt dat er altijd sprake is van maatwerk en een persoonsgerichte aanpak en waarbij aspecten als goed kunnen luisteren, analyseren, de juiste vragen stellen en oog hebben voor de impact van zowel de nabestaande/cliënt, als voor de zorgverlener/behandelaar, essentieel zijn.
Omdat ik er van overtuigd ben, dat er alleen goed onderzoek kan plaatsvinden in een veilige setting voor alle betrokkenen, ben ik hier altijd erg op gericht.
Een toegevoegde waarde voor mij ten opzichte van mijn werk als klachtenfunctionaris, is dat ik bij een calamiteitenonderzoek onderdeel uitmaak van een commissie, waarbij elk lid vanuit zijn eigen achtergrond en discipline de kwestie benadert.

Neem contact op