Voorzitter Calamiteitencommissie

Onafhankelijk Voorzitter Calamiteitencommissie

Voor calamiteitenonderzoek is het soms nodig om een Onafhankelijk Voorzitter (ook wel genoemd extern voorzitter) aan uw calamiteitencommissie toe te voegen. In bepaalde gevallen is het zelfs een wettelijke verplichting.

Kaat Vink & Partners heeft ervaren voorzitters in haar netwerk die weten wat er in een dergelijke rol verwacht wordt. Onze Onafhankelijk Voorzitters zijn altijd een actief lid van de onderzoekscommissie, en niet zelden tevens penvoerder. We kijken uiteraard altijd samen met de organisatie welke werkzaamheden door de externe voorzitter zullen worden uitgevoerd – ook hier geldt: Kaat Vink & Partners levert maatwerk, geen ‘one size fits all.’

Wanneer kan Kaat Vink & Partners niet voldoen aan de vraag om een Onafhankelijk Voorzitter voor de Calamiteitencommissie?

Er is één uitzondering: wenst een zorginstelling een Onafhankelijk Voorzitter omdat de wet dit vereist maar is het niet de bedoeling dat deze Voorzitter zich actief met het onderzoek bemoeit, dan zal Kaat Vink & Partners zo’n opdracht vriendelijk doch beslist weigeren. We staan voor kwaliteit en willen daar te allen tijde een actieve rol in vervullen. De expertise en ervaring van onze Onafhankelijk Voorzitters staan daarvoor garant.

Wanneer in een zorginstelling een calamiteitenonderzoek moet worden uitgevoerd is het van belang om een ter zake kundige onderzoekscommissie samen te stellen. Veel, meestal grotere instellingen hebben een eigen calamiteitencommissie. Dat is een groot goed: de commissieleden kennen de organisatie en het betreffende zorgwerkveld en dat komt het onderzoek ten goede.

In bepaalde gevallen is het wenselijk of zelfs wettelijk verplicht om een Onafhankelijk Voorzitter aan de commissie die het calamiteitenonderzoek doet toe te voegen. Bijvoorbeeld wanneer in de gehandicaptenzorg de cliënt is overleden, of wanneer de Voorzitter van de commissie zelf bij de calamiteit is betrokken. In die gevallen is het goed om te weten dat Kaat Vink & Partners snel een ervaren Onafhankelijk Voorzitter voor het calamiteitenonderzoek kan leveren.

Huisstijlvorm transparant
Huisstijlvorm transparant

Voorzitter calamiteitencommissie

Wanneer is een Onafhankelijk Voorzitter voor de Calamiteitencommissie verplicht:

  • bij calamiteitenonderzoek in de verpleeghuiszorg of ouderenzorg waarbij de cliënt is overleden
  • bij calamiteitenonderzoek in de wijkverpleging/wijkzorg waarbij de cliënt is overleden
  • bij calamiteitenonderzoek in de gehandicaptenzorg waarbij de cliënt is overleden

Voor wie werkt Kaat Vink & Partners?

Kaat Vink & Partners werkt voor alle soorten zorginstellingen, artsen, verpleeghuizen, ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg (VVT), psychiatrie, gehandicaptenzorg, kinderopvang, Jeugdzorg, penitentiaire inrichtingen en meer. Kortom: alle instellingen, groot en klein, waar een vorm van zorg en/of ondersteuning wordt geboden aan patiënten/cliënten.

Contact met Kaat Vink & Partners

Voor meer informatie over (het laten doen van) een calamiteitenonderzoek in de zorg of voor het leveren van een onafhankelijk voorzitter kunt u contact opnemen met Kaat Vink & Partners. Wij vertellen u graag meer. U kunt ons een e-mail sturen via info@kaatvink-partners.nl, het contactformulier op de website invullen of ons rechtstreeks bellen op 085 060 58 18.

Neem contact op