Maatwerktraining Calamiteitenonderzoek

Maatwerktrainingen door Kaat Vink & Partners

De ene zorginstelling is de andere niet, net zomin als twee calamiteitenonderzoeken hetzelfde zijn. Waarom zouden trainingen op het gebied van calamiteitenonderzoek dan wel allemaal gelijk zijn?

Kaat Vink & Partners levert niet alleen maatwerk in calamiteitenonderzoek maar evenzeer in de trainingen die er op dit gebied gegeven worden. In ons uitgebreide netwerk is een keur aan expertise aanwezig om verschillende trainingen toe te snijden op de specifieke behoeften en eigenschappen van uw organisatie. Op deze manier is een optimaal rendement van de training gegarandeerd.

Training voor calamiteitenonderzoekers

Calamiteitenonderzoek is een vaardigheid die als ondergrond een gedegen training vereist. De trainers van Kaat Vink & Partners, zelf ervaren in calamiteitenonderzoek, nemen de deelnemers stap voor stap mee in het opzetten en uitvoeren van gedegen calamiteitenonderzoek, het maken van een analyse en het schrijven van de rapportage. De trainingen zijn altijd maatwerk en worden gegeven door ervaren trainers die bekend zijn met het werkveld. Onderwerpen die in een training calamiteitenonderzoek aan bod komen zijn onder meer: samenstelling van de onderzoekscommissie, analysemethode (PRISMA, BFA), feitenrelaas en tijdlijn opstellen, en het schrijven van een onderzoeksrapportage die voldoet aan de eisen van de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). De gespreks- en interviewvaardigheden worden altijd geoefend met trainingsacteurs. Onze trainers weten welke zaken de deelnemers in de praktijk bij een calamiteitenonderzoek tegen kunnen komen, en bieden naast de theorie ook praktische ondersteuning.

Training analyse methodes voor calamiteitenonderzoek

Om n.a.v. een calamiteitenonderzoek zinvolle verbeteradviezen te kunnen geven is het noodzakelijk om de stap daarvoor goed uit te voeren: de analyse van de gebeurtenissen. Kaat Vink & Partners werkt met twee analysemethodes: de PRISMA en de BFA. En onze trainer/onderzoekers kunnen de deelnemers in beide methodes trainen.

PRISMA is een methode die nagaat welke basisoorzaken aan het ontstaan van de calamiteit ten grondslag liggen.

BFA is een methode die nagaat welke barrières in de reeks van gebeurtenissen, leidend tot de uiteindelijke calamiteit, niet of slechts deels hebben gewerkt en hoe dat komt.

Huisstijlvorm transparant

Voor wie werkt Kaat Vink & Partners?

Kaat Vink & Partners werkt voor alle soorten zorginstellingen, artsen, verpleeghuizen, ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg (VVT), psychiatrie, gehandicaptenzorg, kinderopvang, Jeugdzorg, penitentiaire inrichtingen en meer. Kortom: alle instellingen, groot en klein, waar een vorm van zorg en/of ondersteuning wordt geboden aan patiënten/cliënten.

Maatwerktrainingen die Kaat Vink & Partners verzorgt zijn onder meer:

  • calamiteitenonderzoeker
  • taken en verantwoordelijkheden Onafhankelijk Voorzitter Calamiteitenonderzoek
  • analyseren volgens de PRISMA-methode
  • analyseren volgens de BFA-methode
  • schrijven van een onderzoeksrapportage
  • gespreks- en interviewtechnieken
  • veilig incident melden (VIM-men)
  • klachtenbehandeling

 

Speciaal voor de Huisartsenspoedpost (HAP) is de training Samenwerking Regiearts-Triagist ontwikkeld: een training van 1 of 2 dagdelen die als resultaat heeft dat het teamwork op het triagecentrum optimaliseert. In het tweede (facultatieve) dagdeel komt o.a. de samenwerking met de ketenpartners in de acute zorg aan bod.Deze training is geaccrediteerd voor huisartsen en telefonisch triagisten (3 punten).

Alle trainingen worden toegespitst op de specifieke vraag van de organisatie. Vraag gerust naar de mogelijkheden!

Calamiteiten

Open trainingen van Kaat Vink & Partners:

 

De open trainingen worden in kleine groepen van maximaal 6 deelnemers gegeven. Op deze manier kunnen wij garanderen dat iedere deelnemer intensieve begeleiding en aandacht krijgt, en daarmee een optimaal rendement behaalt van de training.

Contact met Kaat Vink & Partners

Voor meer informatie over (het laten doen van) een calamiteitenonderzoek in de zorg of voor het leveren van een onafhankelijk voorzitter kunt u contact opnemen met Kaat Vink & Partners. Wij vertellen u graag meer. U kunt ons een e-mail sturen via info@kaatvink-partners.nl, het contactformulier op de website invullen of ons rechtstreeks bellen op 085 060 58 18.

Neem contact op