Training samenwerking regiearts – triagist

Op de huisartsenpost anticipeert de regiearts op de ernst/intensiteit van de situatie in combinatie met de vragen ‘wat moet er gebeuren’, ‘met welke urgentie’ en ‘door wie’? Naast dat de regiearts net als de triagist gericht is op het urgentie-denken moet hij/zij ook in hoge mate omgevingsbewust zijn, en idealiter zichtbaar op de werkvloer aanwezig. Samen met de (coördinerend) triagist is de regiearts verantwoordelijk voor een goed verloop van de dienst, zowel qua organisatie als medisch inhoudelijk.

Deze training is voor zowel de huisartsen als de triagisten geaccrediteerd met 3 punten!

De training

Werken op een triagecentrum is teamwork en zowel de regiearts als de triagist moet hiervan doordrongen zijn.
Verdeeld over 2 trainingsdagen komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Taken, taakverdeling en rollen regiearts en (coördinerend) triagist
 • Samenwerking regiearts – triagisten
 • Overleg regiearts – triagist
 • Urgentie denken versus diagnose denken
 • Risicobewustzijn van zowel regiearts als triagist
 • Autoriseren: toestandsbeeld, NTS, urgentiebepaling
 • Inventariseren van risicosituaties en hoe daarop in te spelen
 • Samenwerken met collega’s/partners in de keten van acute zorg

De duur van deze training Samenwerking Regiearts – Triagist is twee dagdelen, die in onderling
overleg worden vastgesteld. Ook de locatie en het aantal deelnemers worden in overleg bepaald

Resultaat

Na het volgen van de training hebben de deelnemers kennis van::

 • Respectievelijke taken, taakverdeling en rollen
 • Nut en noodzaak gebruik overlegmodel
 • Samenwerking: verwachtingen en dagelijkse praktijk
 • Urgentie vs. diagnose denken
 • Risicobewustzijn m.b.t. werken op een HAP
 • Wijze van effectieve samenwerking ketenpartners
Huisstijlvorm transparant

Training samenwerking regiearts - tragist

Kostenindicatie

Alle trainingen van Kaat Vink & Partners zijn maatwerk, dat wil zeggen: op uw organisatie toegespitst. Op deze manier kunnen wij een optimaal leerrendement garanderen. Voor het op maat maken van de training berekenen wij geen extra kosten. Gemiddeld is de prijs per deelnemer voor deze training € 550,- excl. BTW; afhankelijk van locatie (in company of trainingslocatie) en aantal deelnemers kan dit bedrag gunstiger uitvallen.

Meer informatie

Indien u meer informatie wenst kunt u geheel vrijblijvend contact opnemen met Kaat Vink via kaat@kaatvink-partners.nl of via 06 5321 8483. Deze training op maat toegesneden voor uw organisatie? Dat kan! Klik hier voor meer informatie.

Neem contact op