Werkwijze

Aanpak

Uiteraard verwacht u dat een gedegen onderzoek wordt verricht door ervaren professionals.

Calamiteitenonderzoek

Of vooronderzoek (wanneer nog niet duidelijk is hoe een gebeurtenis gekwalificeerd moet worden).

Voorzitter Calamiteitencommissie

Voor calamiteitenonderzoek is het soms nodig om een Onafhankelijk Voorzitter aan uw calamiteitencommissie toe te voegen.

Calamiteitenonderzoek in de keten

Waar ketenonderzoek nodig is kan Kaat Vink & Partners bij uitstek participeren als onafhankelijke calamiteitenonderzoeker.

Collegiale ondersteuning / Peer Support

Actief steun aangeboden krijgen door iemand uit je eigen vakgebied, die weet wat het is om bij een calamiteitenonderzoek betrokken te zijn.

Implementatie verbetermaatregelen

Praktische hulp bij het implementeren, borgen en evalueren van verbetermaatregelen.

Praktijkvoorbeelden

Enkele voorbeelden uit de praktijk.

Missie en Visie

Kaat Vink & Partners gaan voor een onafhankelijke kijk op gebeurtenissen in de zorg

Neem contact op