Training Calamiteitenonderzoeker

Een belangrijk onderdeel van het kwaliteitssysteem in een zorginstelling is het analyseren van ernstige incidenten en calamiteiten. Het is daarom voor een zorginstelling van belang om over medewerkers te beschikken die zich hebben bekwaamd in calamiteitenonderzoek en het analyseren middels zowel de PRISMA als de BFA methode.

De training

In deze complete maatwerktraining tot calamiteiten- c.q. incidentenonderzoeker leer je hoe je onafhankelijk en zorgvuldig incidenten en calamiteiten onderzoekt en analyseert. Daarbij horen vaardigheden om in een veilige sfeer de betrokken zorgverleners te interviewen en om een heldere onderzoeksrapportage met verbeteradviezen te schrijven. In de training wordt gebruik gemaakt van door de deelnemers zelf aangedragen casuïstiek vanuit de praktijk. Er wordt intensief en in de dagelijkse praktijk geoefend: het leerrendement is daarmee vele malen groter dan wanneer enkel de theoretische kaders worden behandeld.

Resultaat

Na het volgen van de training heb je kennis van:

 • de theoretische kaders van incidenten- en calamiteitenonderzoek en hoe je een
  effectieve calamiteitencommissie samenstelt
 • veilig interviewen van betrokken zorgverleners (blame free, shame free) en welke
  gesprekstechnieken daarvoor in te zetten
 • bespreken van het onderzoek en de voortgang/kaders daarvan met de patiënt en/of
  diens familie
 • de analysemethode PRISMA (voornamelijk om te bepalen of een incident een
  mogelijke calamiteit is of niet) en van de analysemethode BFA (voor het analyseren van calamiteiten en het formuleren van verbeteradviezen op organisatieniveau) en het op basis hiervan formuleren van verbeteradviezen
 • hoe een calamiteitenrapportage te schrijven
Huisstijlvorm transparant

Training Calamiteitenonderzoeker

Kostenindicatie

Alle trainingen van Kaat Vink & Partners zijn maatwerk, dat wil zeggen: op de praktijk van de deelnemers toegespitst. We houden voorafgaand aan trainingsdag 1 daarom een telefonische intake met iedere deelnemer. Op deze manier kunnen wij een optimaal leerrendement garanderen. Voor het op maat maken van de training berekenen wij geen extra kosten.

De prijs voor deze training bedraagt € 1750,- excl. BTW

DUUR VAN DE TRAINING EN DATA 2024
De training Calamiteitenonderzoeker duurt 3 dagen, verdeeld over 6 weken.

 • Midden van het land: 17 en 24 mei; 28 juni
 • Noorden van het land: 20 en 27 september; 28 oktober
 • Zuiden van het land: 13 en 19 september; 17 oktober

Meer informatie

Indien u meer informatie wenst kunt u geheel vrijblijvend contact opnemen met Kaat Vink via kaat@kaatvink-partners.nl of via 06 5321 8483. Deze training op maat toegesneden voor uw organisatie? Dat kan! Klik hier voor meer informatie. voor meer informatie.

  Direct Inschrijven  Neem contact op