Privacybeleid

Disclaimer

Definities
Website: Kaat Vink & Partners en alle onderliggende pagina’s
Gebruiker: bezoekers van de website.
Bedrijf: Kaat Vink & Partners, de bevoegde uitgever van de webpagina.

Het onderstaande is van toepassing op onze website. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Kaat Vink & Partners werkt de inhoud van de website regelmatig bij en actualiseert de website regelmatig. Ondanks deze inspanningen is het mogelijk dat inhoud van deze website onvolledig of verouderd is.

Kaat Vink & Partners geeft op geen enkele wijze garantie over de juistheid of volledigheid van de informatie die op deze website wordt geraadpleegd.

Kaat Vink & Partners biedt geen garantie over de veiligheid van onze website en kan zodoende niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die direct of indirect wordt geleden door het gebruik van onze website.

Kaat Vink & Partners is niet verantwoordelijk voor pagina’s van externe partijen waarnaar verwezen wordt.

Kaat Vink & Partners verschaft informatie op haar website, zonder enkele garantie of waarborg. Aan de informatie op de website kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Kaat Vink & Partners kan niet aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook, geleden door het gebruik van de informatie op onze website.

Kaat Vink & Partners zal de website naar eigen inzicht en op ieder gewenst moment veranderen of beëindigen.

Kaat Vink & Partners kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van wijzigingen of beëindiging op/ van haar website.

Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van alle informatie welke gegeven wordt op onze website.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Met het gebruik van onze website en diensten geeft u toestemming voor het verwerken van persoonlijke gegevens. Deze gegevens worden gebruikt voor de registratie van onze opdrachten, het beantwoorden van vragen en gericht informeren. We gebruiken geen gegevens ten behoeve voor geautomatiseerde besluitvorming of profileren!

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Kaat Vink & Partners en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Neem hiervoor contact op met info@kaatvink-partners.nl

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Kaat Vink & Partners slaat uw persoonlijke gegevens niet langer op dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Kaat Vink & Partners neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neemt u dan telefonisch contact met ons op of via info@kaatvink-partners.nl

Neem contact op