Calamiteitenonderzoek in de keten

Waar ketenonderzoek nodig is kan Kaat Vink & Partners bij uitstek participeren als onafhankelijke calamiteitenonderzoeker. Doordat we niet gelieerd zijn aan één partij kunnen we een veilige onderzoeksomgeving creëren waarin onze onpartijdige helikopterview een essentieel gegeven vormt. Dit bespoedigt de ontwikkeling van aanpassingen in de zorgverlening, die iedereen ook voor ogen heeft na een calamiteit. Soms is het zo in ketenonderzoek dat het accent tot verbeteren bij één van de ketenpartners wat explicieter blijkt. In de setting van een onpartijdig onderzoeksteam leiden dergelijke bevindingen niet tot scheve verhoudingen en blijft het verbeteren van de gehele ketenzorg voorop staan. Nog een reden om voor calamiteitenonderzoek een team van buiten de betrokken organisatie(s) in te schakelen.

Voorbeeld

Wat betekent dat dan in de praktijk? Hier vindt u een voorbeeld van een calamiteitenonderzoek waarbij zowel de ambulancedienst als de huisartenspost betrokken zijn.

Neem contact op