Implementatie verbetermaatregelen

Praktische hulp bij het implementeren, borgen en evalueren van verbetermaatregelen

Wanneer de onderzoeksrapportage is goedgekeurd door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, en de betrokkenen dankzij de ondersteuning weer perspectief hebben, breekt voor uw organisatie het moment aan om de verbeteradviezen die zijn voortgekomen uit het calamiteitenonderzoek om te zetten in verbetermaatregelen. Die u vervolgens moet implementeren.

Veel organisaties hebben ervaren dat dit een lastig onderdeel is van de calamiteitenprocedure. Het vraagt kennis van zaken om de maatregel af te stemmen op de organisatie. Om een verbeterpad uit te stippelen, waarin implementatie, borging en evaluatie onmisbare stappen zijn. Om de medewerkers in de organisatie mee te krijgen in de veranderingen.

Kaat Vink & Partners bieden vanuit hun netwerk praktische ondersteuning bij het ten uitvoer brengen van de verbetermaatregelen. Zodat uw organisatie ervaart dat calamiteitenonderzoek leidt tot werkelijke verbetering van de kwaliteit van de door u geleverde zorg.

Wat betekent dat dan in de praktijk? Hier vindt u een voorbeeld van een calamiteitenonderzoek in dagelijkse huisartsenpraktijk.

Neem contact op