Collegiale ondersteuning / Peer Support

U weet als geen ander dat wanneer een zorgverlener betrokken is bij een calamiteit, dat grote impact heeft. Er is immers iets gebeurd dat niemand wilde! Het kan tot schuldgevoel leiden. Men kan angstig worden, en onzeker. Soms is de betrokkene niet meer in staat om te werken. Dat is afschuwelijk voor de zorgverlener, en een zorg voor uw organisatie.

Herkenning, erkenning & luisteren zonder oordeel

Collegiale ondersteuning, ook wel Peer Support genoemd, is: actief steun aangeboden krijgen door iemand uit je eigen vakgebied, die weet wat het is om bij een calamiteitenonderzoek betrokken te zijn. Het is veel méér dan alleen een luisterend oor. Herkenning, erkenning van de pijn, luisteren zonder oordeel – het zijn slechts een paar facetten van de ondersteuning die de zorgverlener door deze moeilijke periode heen helpen. Zodat de zorgverlener weer door kan. Zodat het zelfvertrouwen weer groeit. Zodat men niet te streng is voor zichzelf. Zodat uiteindelijk óók de individuele zorgverlener openstaat voor de lessen die geleerd moeten worden van een calamiteit.

Kaat Vink & Partners werkt samen met diverse zorgprofessionals die ervaren zijn in het bieden van de juiste hulp aan betrokkenen bij een calamiteit.

Neem contact op