Calamiteitenonderzoek zorg | Peer support

Peer support tijdens calamiteitenonderzoek in de zorg

Peer support bieden na een calamiteit in de zorg is meestal hard nodig voor alle betrokkenen. Zoals bekend kunnen zaken onbedoeld misgaan die betrekking hebben op de kwaliteit van de zorg met mogelijk een ernstig schadelijk gevolg voor de patiënt of cliënt. Uiteraard willen zorginstellingen calamiteiten het liefst voorkomen. Maar als een calamiteit zich voordoet is de impact doorgaans groot. Niet alleen op de patiënt of cliënt, maar ook op de betrokken zorgprofessionals. Angst voor herhaling, isolatie en vooral schuld en schaamtegevoelens spelen een rol en staan verwerking en leren van het gebeurde in de weg. Tijdens een calamiteitenonderzoek in de zorg is peer support dan ook onmisbaar. Daarom faciliteert Kaat Vink & Partners, naast een gedegen calamiteitenonderzoek, ook peer support voor de personen die bij het incident betrokken waren. Lees hier meer over onze peer support tijden het onderzoeken van calamiteiten.

Onafhankelijke calamiteitenonderzoek

Onafhankelijk onderzoek dat het niveau van de individuele zorgverlener overstijgt

Rapport met verbetermogelijkheden

Rapport met verbeteradviezen

Nazorg voor de patiënt

Nazorg voor patiënt/cliënt en/of zorgaanbieder

Waarom peer support tijdens calamiteitenonderzoek?

Peer Support geeft de steun die voor veel mensen hard nodig is na een calamiteit in de zorg. Peer support helpt betrokkenen om het evenwicht als mens en professional weer snel te hervinden. Een laagdrempelig, vertrouwelijk en persoonlijk gesprek bieden aan betrokkenen vermindert de kans op het groter worden van mogelijke emotionele klachten, waarmee langdurige uitval voorkomen kan worden. Letterlijk houdt peer support in de zorg het volgende in: verpleegkundigen steunen verpleegkundigen. Dokters steunen dokters. En andere zorgprofessionals steunen andere zorgverleners. Hiervoor is het belangrijk om de juiste gesprekstechnieken in te zetten die specifiek zijn voor opvang bij schokkende of emotionele gebeurtenissen, zoals calamiteiten en ernstige incidenten dat zijn.

Huisstijlvorm transparant

Wanneer calamiteitenonderzoek (laten) doen?

Als zorginstelling stelt u uiteraard alles in het werk om ervoor te zorgen dat uw patiënten/cliënten de beste en vooral meest veilige zorg krijgen. Daarvoor werkt u met protocollen en geschoolde en getrainde medewerkers. Ook werkt u met uitgebreide kwaliteitssystemen die u regelmatig laat testen door zowel uw eigen professionals als door onafhankelijke externe partijen. Desondanks blijft zorg verlenen voornamelijk mensenwerk en kunnen incidenten zich voordoen. Als een incident ernstige gevolgen heeft met (mogelijk) een relatie tot de geleverde kwaliteit van de zorg is sprake van een calamiteit. De bestuurder van de zorginstelling moet de calamiteit melden bij de IGJ. Voor een betrouwbaar en onafhankelijk calamiteitenonderzoek kunt u de expertise inschakelen van Kaat Vink & Partners. Als ervaren onderzoekers en/of leverancier van een onafhankelijk voorzitter voor uw calamiteitencommissie weten wij als geen ander wat de impact van een calamiteit op de betrokkenen kan hebben. Ons calamiteitenonderzoek gaat daarom indien gewenst gepaard met peer support in de zorg.

Huisstijlvorm transparant

Voor wie werken wij?

Kaat Vink & Partners werkt voor alle soorten zorginstellingen, artsen, verpleeghuizen, ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg (VVT), psychiatrie, gehandicaptenzorg, Jeugdzorg, kinderopvang en meer. Kortom: alle instellingen, groot en klein, waar een vorm van zorg en/of ondersteuning wordt geboden aan patiënten/cliënten.

Neem contact op