Voorbeelden incidenten in de zorg

Voorbeelden incidenten en calamiteiten in de zorg

Als zorginstelling wilt u natuurlijk zo goed mogelijke, en vooral veilige, zorg bieden. Helaas komen incidenten en calamiteiten in de zorg toch met enige regelmaat voor. Hier zijn dan ook enkele voorbeelden van te noemen. Incidenten en calamiteiten in de zorg zijn niet verwachte en ongewenste voorvallen die een negatief effect hebben op de kwaliteit van de zorg. Deze voorvallen kunnen zelfs (ernstige) schadelijke gevolgen hebben voor de patiënt. Zorginstellingen doen er vanzelfsprekend alles aan om incidenten en calamiteiten tot een absoluut minimum te beperken. Helaas zijn ze in de praktijk niet altijd te voorkomen. Om deze reden hebben vragen over incidenten en calamiteiten in de zorg vaak een hoog zoekvolume. Vink & Partners gaat als betrouwbaar onderzoeksteam voor incidentenonderzoek in de zorg graag in op enkele voorbeelden van incidenten en calamiteiten in de zorg en wat u als zorginstelling daaraan kunt doen.

Onafhankelijke calamiteitenonderzoek

Onafhankelijk onderzoek, het niveau van de individuele zorgverlener overstijgen

Rapport met verbetermogelijkheden

Rapport met verbetermogelijkheden

Nazorg voor de patiënt

Nazorg voor patiënt/cliënt en/of zorgaanbieder

Calamiteitenonderzoek

Calamiteiten of vooronderzoek (wanneer nog niet duidelijk is hoe een gebeurtenis gekwalificeerd moet worden).

Aanpak

Uiteraard verwacht u dat een gedegen onderzoek wordt verricht door ervaren professionals.

Missie en Visie

Kaat Vink & Partners voor een onafhankelijke kijk op gebeurtenissen in de zorg

Ervaringen en Opleidingen

Wat is het belangrijkst voor gedegen calamiteitenonderzoek? Ervaring in de zorg en onderzoek.

Wat is een incident in de zorg? | Voorbeelden

Incidenten en calamiteiten in de zorg zijn onvoorziene gebeurtenissen met schadelijke gevolgen voor een patiënt of cliënt. Wanneer deze onvoorziene gebeurtenis zich voordoet, dient dit gemeld te worden bij de IGJ. Dit is omdat op dat moment nog onduidelijk is wat de gevolgen zijn voor de kwaliteit van de zorg. Incidentonderzoek dient dan uit te wijzen of er inderdaad sprake was van een incident. Wat zijn voorbeelden van incidenten en calamiteiten in de zorg? Dan denkt u aan de volgende situaties:

    • Onbedoeld overlijden van een patiënt/cliënt
    • Suïcide van een patiënt/cliënt
    • Voorval dat heeft geleid tot ernstig en/of blijvend lichamelijk letsel bij een patiënt/cliënt
    • Gebeurtenis die leidde tot ernstig geestelijk lijden van een patiënt/cliënt

Voorbeelden belangrijkste oorzaken incidenten in zorg

Er zijn veel voorbeelden van incidenten en calamiteiten in de zorg te noemen. Van het grootste deel van de voorbeelden van incidenten in de zorg, hangt de oorzaak samen met menselijk handelen. Zo kan een diagnose gemist of verkeerd gesteld worden, gebrekkige dossiervoering plaatsvinden of kunnen protocollen niet (of onvoldoende) worden nageleefd. Er kunnen ook oorzaken van organisatorische aard plaatsvinden, zoals niet-optimale overdrachten tussen (te veel) zorgverleners. In het geval van alle voorbeelden dient een incident gemeld te worden en dienen de juiste vervolgstappen genomen te worden.

Huisstijlvorm transparant

Wat te doen bij calamiteiten in de zorg?

In het geval van een incident of een calamiteit in de zorg zoals één van de voorbeelden, dient incidentonderzoek uit te wijzen of er daadwerkelijk sprake was van een incident. De gedegen en onafhankelijke procedures van de incidentenonderzoekers van Vink & Meulenberg, zorgen voor een onderzoeksrapport met duidelijke inzichten, gedegen verbeteradviezen en een sterke onderbouwing. Daar profiteert u als zorginstelling enorm van en het levert het volgende op:

✔ Onafhankelijk onderzoek
✔ Een niveau dat de individuele zorgverlener overstijgt
✔ Rapport met verbeteradviezen en -mogelijkheden
✔ Ondersteuning, advies, voorbeelden en nazorg voor patiënt/cliënt en/of zorgaanbieder

Wanneer incidentenonderzoek laten doen?

U doet er als zorginstelling natuurlijk alles aan om patiënten/cliënten de best mogelijke en vooral veilige zorg te geven. Daarvoor wordt er met protocollen gewerkt en met uitstekend geschoolde zorgprofessionals. Ook wordt er gewerkt met kwaliteitscontrole systemen die met regelmaat worden getest door eigen experts maar ook door onafhankelijke professionals. Zo wordt zoveel mogelijk voorkomen dat één of meerdere van de genoemde voorbeelden van incidenten plaats kunnen vinden. Desalniettemin kunnen incidenten en calamiteiten nooit helemaal voorkomen worden. Het verlenen van zorg is en blijft mensenwerk. Doet één van de voorbeelden van calamiteiten zich voor met (mogelijk) ernstige gevolgen met een (mogelijke) relatie tot de geleverde zorgkwaliteit? Dan kan er sprake zijn van een incident. En het melden van zorggerelateerde incidenten is verplicht. Een gedegen en onafhankelijk incidentenonderzoek van Vink & Meulenberg kan uitsluitsel bieden over wat er precies is gebeurd en wat er gedaan dient te worden.

Wanneer laat u incidentenonderzoek doen?

Als zorginstellingen stelt u alles in het werk om uw patiënten/cliënten de beste en vooral veilige zorg te bieden. U werkt daarvoor met protocollen en goede geschoolde zorgprofessionals. Ook werkt u met kwaliteitscontrole systemen die u regelmatig laat testen door zowel uw eigen professionals als onafhankelijke experts. Toch zijn incidenten helaas niet uit te sluiten. Zorgverlenen is en blijft mensenwerk. Doet zich een incident voor met (mogelijk) ernstige gevolgen met een (mogelijke) relatie tot de geleverde zorgkwaliteit? Dan kan er sprake zijn van een incident. En incidenten melden in de zorg is verplicht. Om vast te stellen of er daadwerkelijk sprake was van een calamiteit, kan gedegen en onafhankelijk incidentenonderzoek van Vink & Meulenberg uitsluitsel bieden.

Incidenten- en calamiteitenonderzoek door Vink & Meulenberg

Met een incidentenonderzoek door Vink & Meulenberg krijgt u als zorginstelling de zekerheid dat alles wordt uitgevoerd door ervaren professionals. Onze werkwijze is onafhankelijk en volledig betrouwbaar. Ondertussen behouden we tijdens het onderzoek ook altijd aandacht en steun voor alle bij het incident betrokken personen: de patiënt/cliënt, de familie én de betrokken zorgverlener(s). Als hier namelijk geen aandacht aan besteed wordt, kan dat de reeds veroorzaakte schade zelfs vergroten. Onzekerheid, woede, angst of uitval en mogelijke klachtenprocedures kunnen dan het gevolg zijn. Dat is niet alleen onwenselijk voor alle betrokkenen partijen, maar het kan ook een potentieel grote(re) kostenpost voor uw zorgorganisatie opleveren. Met aandacht voor alle betrokken partijen kan eventuele extra schade worden voorkomen.

Zorgonderzoek inclusief aanbevelingen en verbeteradviezen

Een incidentenonderzoek van Vink & Meulenberg bevat altijd een uitgebreid onderzoeksrapport met aanbevelingen tot verbetering. Hiermee kunt u verbeteringen in de kwaliteit van de geboden zorg in uw organisatie implementeren. Uit onze persoonlijke ervaringen en kennis van de zorg, zijn we er ons van bewust dat het implementeren van de gepaste verbeteringen, en deze vervolgens borgen en evalueren, niet over één nacht ijs gaat. Om die reden werken wij samen met een netwerk van zorgprofessionals die uitgebreide kennis hebben op het gebied van incidenten in de zorg. Een zorgonderzoek uitgevoerd door Vink & Meulenberg, levert u een gedegen kwaliteitsverbetering op. Hiermee kunnen uw zorgverleners weer vooruit en kan de patiënt/cliënt met zijn of haar familie beginnen met het accepteren en verwerken van de ontstane situatie.

Huisstijlvorm transparant

Contact met Vink & Meulenberg

Voor meer informatie over voorbeelden van incidenten en calamiteiten in de zorg of het laten opstellen van een incidentenonderzoek in de zorg, kunt u contact opnemen met Vink & Meulenberg. Wij vertellen u er graag meer over. U kunt ons een e-mail sturen via info@kaatvink-partners.nl, het contactformulier op de website invullen of ons rechtstreeks bellen op 085 060 58 18.

Neem contact op