Ketenonderzoek

Indien ketenonderzoek nodig is kunnen Vink & Meulenberg bij uitstek participeren als onafhankelijk onderzoekers. Doordat we niet gelieerd zijn aan één partij kunnen we een veilige onderzoeksomgeving creëren waarin onze onpartijdige helikopterview een essentieel gegeven vormt. Dit bespoedigt de ontwikkeling van aanpassingen in de zorgverlening, die iedereen ook voor ogen heeft, nadat er een ernstig incident/calamiteit heeft plaatsgevonden.

Soms is het zo in ketenonderzoeken dat het accent tot verbeteren bij één van de ketenpartners wat explicieter blijkt. In de setting van een onpartijdig onderzoeksteam leiden dergelijke bevindingen niet tot scheve verhoudingen en blijft het verbeteren van de gehele ketenzorg voorop staan. Nog een reden om voor een onderzoeksteam buiten de betrokken organisatie(s) te kiezen.

Huisstijlvorm transparant

Voorbeeld: Ambulance & Huisarts

Wat betekent dat dan in de praktijk? Hier vindt u een voorbeeld van een calamiteitenonderzoek waarbij zowel de ambulancedienst als de huisartsenpost betrokken zijn.

Neem contact op