Incidenten in de zorg

Een incident in de zorg is een niet beoogde of onverwachte gebeurtenis die betrekking heeft op de kwaliteit van de zorg en die mogelijk tot een ernstig schadelijk gevolg voor de patiënt/cliënt leidt. Uiteraard willen zorginstellingen incidenten altijd voorkomen. Maar waar mensen werken aan hoogwaardige zorg, zijn incidenten helaas niet altijd te voorkomen.

Onafhankelijke calamiteitenonderzoek

Onafhankelijk onderzoek, dat het niveau van de individuele zorgverlener overstijgt

Rapport met verbetermogelijkheden

Rapport met verbeteradviezen

Nazorg voor de patiënt

Nazorg voor patiënt/cliënt en/of zorgaanbieder

Vakkundig incidentenonderzoek in de zorg

Zodra een mogelijk incident wordt gemeld in een zorginstelling of bij een individuele hulpverlener, moet beoordeeld worden of er sprake is van een incident of van een calamiteit. Kaat Vink & Partners levert al jarenlang betrouwbare onderzoeksteams voor incidenten- en calamiteitenonderzoek in de zorg. Met oog voor detail, analytische vaardigheden en het vermogen om, samen met u, de juiste onderzoeksmethode te kiezen met aandacht voor alle betrokkenen. Hieronder leest u meer over onderzoek door Kaat Vink & Partners.

Aanpak incidentenderzoek

De gedegen en onafhankelijke aanpak van de onderzoekers van Kaat Vink & Partners garandeert een deugdelijk onderzoek. Dat resulteert in een onderzoeksrapport met heldere inzichten en onderbouwde verbeteradviezen. Daar profiteert uw gehele organisatie van en het levert u het volgende op:

  • onafhankelijk onderzoek
  • een niveau dat de individuele zorgverlener overstijgt
  • rapport met verbeteradviezen en -mogelijkheden
  • ondersteuning, advies en nazorg voor patiënt/cliënt en/of zorgaanbieder
Huisstijlvorm transparant

Voor wie werken wij?

Kaat Vink & Partners werkt voor alle soorten zorginstellingen, artsen, verpleeghuizen, ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg (VVT), psychiatrie, gehandicaptenzorg, Jeugdzorg, kinderopvang, penitentiaire inrichtingen en meer. Kortom: alle instellingen, groot en klein, waar een vorm van zorg en/of ondersteuning wordt geboden aan patiënten/cliënten.

Voorbeelden incidenten in de zorg

Voorbeelden van oorzaken incidenten in zorg

Het merendeel van de oorzaken van incidenten in de zorg is gerelateerd aan menselijk handelen. Zo kan een diagnose gemist worden, gebrekkige dossiervoering plaatsvinden of worden protocollen niet goed nageleefd. Er kunnen ook oorzaken van organisatorische aard zijn, zoals niet-optimale overdrachten tussen zorgverleners.

Wanneer laat u incidentenonderzoek doen?

Als zorginstelling stelt u alles in het werk om uw patiënten/cliënten de beste en vooral veilige zorg te bieden. U werkt daarvoor met protocollen en goede geschoolde zorgprofessionals. Ook werkt u met kwaliteitscontrole systemen die u regelmatig laat testen door zowel uw eigen professionals als onafhankelijke experts. Toch zijn incidenten helaas niet uit te sluiten. Zorg verlenen is en blijft mensenwerk. Doet zich een gebeurtenis voor met (mogelijk) ernstige gevolgen met een (mogelijke) relatie tot de geleverde zorgkwaliteit? Dan kan er sprake zijn van een incident. En incidenten melden in de zorg is verplicht. Om vast te stellen of er sprake is van een incident of van een calamiteit kan onafhankelijk onderzoek door Kaat Vink & Partners uitsluitsel bieden.

Incidentenonderzoek door Kaat Vink & Partners

Als u een incidentenonderzoek laat doen door Kaat Vink & Partners kunt u erop vertrouwen dat dat wordt uitgevoerd door ervaren professionals. Wij werken onafhankelijk. Tegelijkertijd is in ons onderzoek ook aandacht en steun voor alle bij het incident betrokken personen: de patiënt/cliënt, diens familie én de betrokken zorgverlener(s). Wanneer hieraan geen aandacht besteed wordt kan dat de reeds veroorzaakte schade vergroten. Onzekerheid, boosheid, angst of uitval en mogelijke klachtenprocedures kunnen het gevolg zijn. Dat is onwenselijk voor de betrokkenen, maar kan ook een potentieel grote(re) kostenpost voor de zorgorganisatie opleveren. Met aandacht voor alle betrokken partijen kan eventuele extra schade worden voorkomen.

Wat wij bieden:

  • Incidenten- en calamiteitenonderzoek
  • Nazorg
  • Adviseren
  • Ondersteuning

Onderzoeksrapport met aanbevelingen en verbeteradviezen

Een incidentenonderzoek door Kaat Vink & Partners resulteert altijd in een uitgebreid onderzoeksrapport met aanbevelingen tot verbetering. Vanuit onze ervaring in en kennis van de zorg weten wij dat het implementeren van de juiste verbeteringen, en deze vervolgens borgen en evalueren, niet over één nacht ijs gaat. Wij werken daarom samen met een netwerk van zorgprofessionals die uitgebreide specifieke kennis op alle vlakken van het onderzoeksproces hebben. Samenwerken met Kaat Vink & Partners levert u een daadwerkelijke kwaliteitsverbetering op waarmee uw zorgverleners weer vooruit kunnen en die de patiënt/cliënt en/of diens familie helpt de ontstane situatie te aanvaarden.

Huisstijlvorm transparant

Contact met Kaat Vink & Partners

Voor meer informatie over incidentenonderzoek in de zorg kunt u contact opnemen met Kaat Vink & Partners. Wij vertellen u er graag meer over. U kunt ons een e-mail sturen via info@kaatvink-partners.nl, het contactformulier op de website invullen of rechtstreeks bellen op 085 060 58 18

Neem contact op